Complimenten en klachten

Bent u tevreden, vertel het anderen. Bent u ontevreden, vertel het ons.

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over bepaalde zaken of een klacht heeft over ons. Maak uw klacht in eerste instantie kenbaar aan ons, zodat wij samen met u naar een oplossing kunnen zoeken.

Als u het moeilijk vindt één van ons rechtstreeks te benaderen of wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Adviespunt Zorgbelang Nederland

Adviespunt Zorgbelang Nederland

Het Adviespunt Zorgbelang Nederland is een onafhankelijke organisatie, die u onder andere informatie kan geven over uw rechten als cliënt en kan helpen met de voorbereiding van een gesprek met de betreffende ergotherapeut.
www.zorgbelang-nederland.nl

Komen wij er samen niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachtenloket Paramedici (KLP), waarbij wij zijn aangesloten.

Klachtenloket Paramedici

Bent u na schriftelijk contact en/of een gesprek met uw behandelend ergotherapeut niet gekomen tot een oplossing van uw klacht of is er een goede reden waarom u het eerste gesprek wilt vermijden, dan kunt u uw klacht melden bij het Klachtenloket Paramedici (KLP).

Dit kan via de website www.klachtenloketparamedici.nl middels het online klachtenformulier, telefonisch (030 31 00 929, op werkdagen tussen 9:00 en 12:30 uur) of via mail, info@klachtenloketparamedici.nl.

Een onafhankelijke klachtenfunctionaris neemt dan contact met u op. Zie voor uitgebreidere informatie www.klachtenloketparamedici.nl/klacht/