Vergoeding

Ergotherapie zit in het basispakket van de zorgverzekeraar. Per jaar wordt 10 uur ergotherapie per persoon vergoed. Sommige zorgverzekeraars vergoeden in hun aanvullende polis extra uren.

Met de meeste zorgverzekeraars heeft Ergotherapiepraktijk Plan4 een overeenkomst. In dat geval wordt de behandeling volledig vergoed. 

Behandeling door de ergotherapeut valt binnen het verplichte eigen risico van 385,00 euro voor 2022. Hebt u dit nog niet (volledig) verbruikt dan komen de kosten voor uw eigen rekening.

Neem voor meer informatie over vergoeding van de behandeling contact op met uw zorgverzekeraar.