Wat

Ergotherapie is gericht op het mogelijk maken van dagelijks handelen.

Na hersenletsel is het soms door motorische en/ of cognitieve problemen moeilijker of niet mogelijk om dagelijkse activiteiten uit te voeren.

Met ergotherapie werkt u aan het weer oppakken van activiteiten die u belangrijk vindt.