Wie

Annemarieke Bouma en Annette Baars zijn samen eigenaar van Plan4 Ergotherapie.

Annemarieke Bouma

Mijn naam is Annemarieke Bouma en sinds 1999 ben ik bevoegd ergotherapeut. Na enkele jaren als algemeen ergotherapeut te hebben gewerkt, heb ik mij gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun mantelzorgers. Vooral behandeling gericht op beperkingen in het dagelijks handelen als gevolg van cognitieve problemen hebben mijn interesse. Sinds 2013 ben ik naast ergotherapeut ook erkend cognitief revalidatie therapeut.

Regelmatig volg ik cursussen en trainingen om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van hersenletsel.

Behandelingen worden gedaan volgens de Ergotherapierichtlijn CVA, richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet- Aangeboren Hersenletsel en de Ergotherapierichtlijn vermoeidheid.

Ik ben kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (ex.art. 34 Wet BIG) onder het nummer: 39901595990. Ook ben ik lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland (EN) en van the Society for Cognitive Rehabilitation (SCR).

 

Annette Baars

Mijn naam is Annette Baars en sinds 2003 ben ik bevoegd ergotherapeut. Ik ben tevens afgestudeerd klinisch epidemioloog. Na mijn afstuderen heb ik ervaring opgedaan in verschillende settings waaronder het verpleeghuis, revalidatiecentrum en academisch ziekenhuis. Mijn interesse naar de gevolgen van niet aangeboren hersenletsel is steeds meer gegroeid. De laatste jaren ben ik mij meer gaan specialiseren in het behandelen en begeleiden van mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun mantelzorgers.

Mijn werk als ergotherapeut combineer ik graag met onderzoek en innovatie op het gebied van hersenletsel. Bij het UMC Utrecht ben ik werkzaam geweest als projectleider van Niet Rennen Maar Plannen, een cognitief behandelprotocol.

Ik ben naast ergotherapeut ook erkend cognitief revalidatie therapeut. Ik ben kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (ex.art. 34 Wet BIG) onder het nummer: 19905890390. Ook ben ik lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland (EN) en van the Society for Cognitive Rehabilitation (SCR).